Αρχική

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας των  ΚΕΣΥ, υλοποιούνται δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ), σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Η υπηρεσία μας δέχεται:

  • αιτήματα γονέων για ατομικές συνεδρίες μαθητών
  • αιτήματα σχολείων για ομαδικές ενημερώσεις
    Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί των σχολείων σας δύναται να ενημερωθούν  για Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που θα υλοποιηθούν όταν εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος.

Τα Σχολεία των εκπαιδευτικών με ειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του 2ου ΚΕΣΥ Β Αθήνας στο έγγραφο που ακολουθεί.

Η συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό αποτελεί διαδικασία η οποία στοχεύει στην υποστήριξη των μαθητών/τριών, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, να αναδείξουν τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες/ ικανότητες, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξής τους.

Προβολή μιας συνοπτικής παρουσίασης για την Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής  στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ’ τάξης των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.