ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Τα Σχέδια Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας κατά το Σχολικό Έτος 2019-2020 υποβάλλονται έως και τις 10 Ιανουαρίου 2020 στα αρμόδια Κ.Ε.Σ.Υ., μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα αρμόδια Κ.Ε.Σ.Υ. πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας έως και τις 20 Ιανουαρίου 2020.

Ενδεικτική θεματολογία Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ/ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Ενδεικτική θεματολογία Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας»