Παρουσίαση σχολών από τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων.

Παρουσίαση σχολών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2019 – Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020 Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής


Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020 Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών


Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020 Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών


Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020 Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης


Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών


Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020 Τµήµα Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής


Μαθαίνω πριν σπουδάσω 2020 Τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων


Παρουσίαση σχολών από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης


Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής


Τμήμα Ιατρικής


Τμήμα Αρχαιολογίας


Hλεκτρολόγοι Mηχανικοί Η/Υ


Μηχανολόγοι μηχανικοί


Παιδαγωγικό τμήμα ειδικής αγωγής


Κτηνιατρική σχολή


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών


Τμήμα χωροταξίας πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης


Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Τμήμα Χωροταξίας


Κέντρο ξένων γλωσσών


Γεωπονίας ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλλοντος


ΤΕΦΑΑ


Τμήμα Βιοχημείας


Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΘ Σπύρος Καραμάνος


Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών


Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επ. Καθηγητής Κανακούδης Βασίλης


Μεταπτυχιακό στην ψυχολογία του αθλητισμού και της άσκησης.