Οι βάσεις εισαγωγής των σχολών

Οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές (ο/η τελευταίος/α μαθητής/τρια που εισέρχεται) διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιθυμίες των μαθητών/τριών (δήλωση στο Μηχανογραφικό Δελτίο), τον αριθμό των υποψηφίων που δέχονται οι σχολές κάθε χρόνο (σχετική εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ) και από την απόδοση των υποψηφίων (δυσκολία θεμάτων).