Προγραμματισμός λειτουργίας σχολών ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού.


Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στη σχολή ξεναγών Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2021