Υποβολή Αιτήσεων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις Επαγγελματικών & Προεπαγγελματικών Τμημάτων 2019

Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης σας ενημερώνει ότι από την 16/07/2019 ανοίγει η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις επαγγελματικών και προεπαγγελματικών τμημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή (ηλεκτρονικά) στην ιστοσελίδα της Σχολής, συμπληρώνοντας την αίτηση στον σχετικό σύνδεσμο, στην κατηγορία «Εκπαίδευση». Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά ως και την 09/09/2019. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να μελετήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία υποβολής, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αίτησής τους.


Εισαγωγικές εξετάσεις στο κρατικό ωδείο Θεσσαλονίκης

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΚΩΘ συνεδρίασης αρ 2/18-7-19 θα πραγματοποιήσει ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (για την εισαγωγή – εγγραφή νέων σπουδαστών) για το προσεχές σχολικό έτος 2019-2020.