Επαγγελματικές Μονογραφίες από τον ΕΟΠΠΕΠ


Γνώρισε Ενδεικτικούς τομείς επαγγελμάτων από το ΕΟΠΠΕΠ


Αναζήτηση στα Περιγράμματα Επαγγελμάτων του ΟΑΕΔ


Μονογραφίες Αποφοίτων των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.


Επαγγέλματα ανά κατηγορία από τo EDU JOB


Μονογραφίες Επαγγελμάτων από CGT


Περιγραφή Επαγγελμάτων από μαθητές/τριες


Επαγγέλματα ανά Τομέα


Επαγγέλματα: Inspired Minds Careers 2030


Jobs of the Future: Emerging Trends in Artificial Intelligence


Έρευνα για Επαγγέλματα από τον ΣΕΒ

Έντεκα  ειδικότητες εργαζομένων που ο λείπουν από την αγορά εργασίας και που παρουσιάζουν προοπτικές πλήρους απασχόλησης καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες παρουσιάζει έρευνα του ΣΕΒ.


Προφίλ για μια σταδιοδρομία στην ΕΕ