Υποψήφιοι Εσπερινών Λυκείων, με το ειδικό ποσοστό θέσεων.

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Εσπερινών Λυκείων, με το ειδικό ποσοστό θέσεων.