Σύνδεσμοι

Παρουσίαση όλων των σχολών του μηχανογραφικού από ΚΕΣΥ Ρεθύμνου


Εφαρμογή παρουσίασης των σχολών για το ΓΕΛ από το sep4u


Εφαρμογή παρουσίασης των σχολών για το ΕΠΑΛ από το sep4u


Επιλογή Σπουδώνeuroguidance


τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού


Αντιστοίχηση τυπολογίας Holland με επαγγέλματα – O*NET OnLine


Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων


Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: compass.mysch


Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: sep4


Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: sep4all


Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό από το ΚΕΣΥ Ρεθύμνου

ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π – Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΔΑΣΤΑ – Χρήσιμοι σύνδεσμοι


Συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος από το Δημοκρίτειο


Άλφα Βήτα

ESOS

EDU4U