Ενημέρωση

Παρουσιάζονται οι εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘ που αφορούν τους μαθητές/τριες των  Γυμνασίων των Λυκείων και των ειδικών σχολείων.                                                                                                                             Πληροφορίες  για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, την Εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές και τις Βάσεις Εισαγωγής σε ΑΕΙ.                                                                 Πληροφορίες για τα ΙΕΚ και για σχολές που δεν απαιτούν Πανελλήνιες εξετάσεις.