Πυροσβεστική

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριων & σπουδαστών/στριων στις σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως της πυροσβεστικής ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.