Σας ενημερώνουμε ότι η νέα διεύθυνση του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας είναι :

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 372, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ.15341.


ΈΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2023 -2024

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Η Προϊσταμένη και το προσωπικό του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β´ Αθήνας σας καλωσορίζει για τη νέα σχολική χρόνια 2023 – 2024.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αιτήματα αξιολόγησης  μαθητών/τριών θα γίνονται δεκτά μόνο δια ζώσης από τις 4/9/2023, τις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες (Δευτέρα και Τετάρτη  8:30 – 13:30). 

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της υπηρεσίας μας είναι τα ακόλουθα: 210-6014252 & 210-6512513.

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλους.


Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ είναι εκπαιδευτικές δομές που έχουν ως αποστολή την υποστήριξη των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριων στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και του άρθρου 11 του ν. 4823/2021 αφορούν:

  1. Τη διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.
  2. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.
  3. Την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων.
  4. Την ενημέρωση και επιμόρφωση.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας έχει στην ευθύνη του και εξυπηρετεί όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, όλων των βαθμίδων, των δήμων: Παπάγου, Χολαργού, Αγία Παρασκευής,  Βριλησσίων, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Νέου Ψυχικού, καθώς και μέρος των δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς καθώς και όλες τις σχολικές δομές που υποστηρίζουν κωφούς και βαρήκοους μαθητές/τριες στην Β’ εκπαιδευτική περιφέρεια Αττικής.


ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
  • Το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας υποστηρίζει τους μαθητές/τριες με ή χωρίς ειδικές ανάγκες και αναπηρία που αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία, δεχόμενο 1.000-1.500 αιτήσεις ετησίως από το σύνολο των περίπου 55.000 μαθητών/τριων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που φοιτούν, στα σχολεία ευθύνης, της Β’ εκπαιδευτικής περιφέρειας Αττικής.
  • Ο προαναφερόμενος πληθυσμός των μαθητών/τριων αποτελείται από μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες, ΔΑΦ, κινητικές αναπηρίες, διαταραχές συμπεριφοράς, μαθητές/τριες με αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, τυφλοί), μαθητές/τριες με ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές κ.α. ηλικίας, 3,5  έως 18 χρονών.
  • Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (παράγραφο 3 του άρ. 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 53 του ν.4823/2021)).
  • Οι μαθητές/τριες αξιολογούνται και υποστηρίζονται οι ίδιοι και οι οικογένειες τους στους χώρους της υπηρεσίας καθώς και στους χώρους των σχολικών μονάδων που φοιτούν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς  που εμπλέκονται στην εκπαίδευση αυτών. Για κάθε μαθητή/τρια πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις επισκέψεις  ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του καθενός.

Το προσωπικό της υπηρεσίας του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Το 2ο  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για τις οργανικές θέσεις του προσωπικού κατά κλάδο (Υπ. Απ. Αρ. 129064/ΓΔ5/ 7.8.2018, Φεκ.3233, τ.Β.), απασχολεί 25 άτομα, μόνιμο επιστημονικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Ωστόσο, κάθε Σεπτέμβριο προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού που υποστηρίζεται στα πλαίσια της περιοχής ευθύνης του φορέα, προσλαμβάνονται επιπλέον εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό(κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) μέσω της διαδικασίας  προσλήψεων αναπληρωτών .

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Αθήνας λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ Β΄5614) «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους» και τον νόμο 4823/3-9-21 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών».